Hem

Dynamas affärsidé är återvinning.

Alla resurser är viktiga. Kretsloppstanken gäller inte bara material, utan även kunskap, kompetens, attityder och människovärde. Det som cirkulerar kommer tillbaka: Allting mår bra av att vårdas väl.
 

•Vi hjälper på olika sätt långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att återkomma i arbete.

•Vår utgångspunkt är människors faktiska egenskaper och kompetens som vi stimulerar och utvecklar.

•Vi återvinner material genom att arbeta med återbruk, reparationer, renoveringar mm.

•Vi använder arbete inom återbruk och miljö som en del i att skapa meningsfulla sysselsättningsarbeten och som en del i rehabiliteringsarbetet för långtidsarbetslösa.

•Vi skapar nya arbetstillfällen inom återbruk och miljö genom att starta nya företag som fångar bl.a. upp de deltagare som varit med i våra olika projekt. Vi skapar hållbara företag som bygger på delaktighet och delägarskap.

Comments are closed.