Dynama ger Motivation | Samarbete | Möjligheter | Utveckling

Dynamas affärsidé är återvinning. Alla resurser är viktiga. Kretsloppstanken gäller inte bara material, utan även kunskap, kompetens, attityder och människovärde.

Läs mer

Om oss

Vår ambition

Dynama Kompetensutveckling AB är ett privatägt aktiebolag i den sociala sektorn. Vi arbetar huvudsakligen med att hjälpa människor in i arbetslivet.

I dagsläget arbetar vi mest via vår butik ReBuyke som finns på ReTuna återbruksgalleria på Folkestadsleden i Eskilstuna.